Technologie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości wielu technologii, jesteśmy w stanie dostosować rozwiązanie dla każdego Klienta. Opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach głównie ze świata OpenSource, dzięki czemu koszty wdrażanych rozwiązań i koszty ich serwisowania są akceptowalne dla każdego dyrektora finansowego.

Rozwiązania nasze, opieramy na następujących komponentach:

  • wirtualizacja, w oparciu o VMWare, CitrixXen i Proxmox,
  • serwery aplikacyjne JBoss, WildFly, WebLogic,
  • rozwiązania klastrowe i równoważenie obciążenia HAProxy,
  • monitoring systemów SNMP i zasobów IT, Zabbix. Nagios
  • bazy danych, również w rozwiązaniach klastrowych Mysql/MariaDB, Postgresql, Oracle,
  • systemy operacyjne maszyn wirtualnych Linux – różne dystrybucje, Windows, FreeBSD,
  • storage klasy NAS i SAN i systemy backupowe, w oparciu o FC, iSCSI,
  • zarządzalne elementy sieciowe.

Wszystko te elementy odpowiednio zaprojektowane i skonfigurowane, pozwalają nam na zapewnienie wysokiej dostępnci systemów przy racjonalnych kosztach.